AKTUALNOŚCI

Nowa informacja prezesa URE - sprawozdania (termin do 21.08.2017)Na stronie URE pojawiła się informacja dotycząca wskazówek na temat właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1011). Termin na realizację obowiązku zgłoszenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pierwszego sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu upływa w dniu 21.08.2017 r.

KALENDARZ

2017-09-27 Międzynarodowe Targi Paliwowe STACJA I BIZNES PRZYSZŁOŚCI
2017-09-28 V International Industry Conference "Oil products and gas market of the Republic of Belarus: production, trading and retail"
2017-10-03 30-te Światowe Forum LPG
2017-11-16 Zebranie Plenarne POGP
2017-12-04 Argus European LPG Markets 2017
zobacz cały kalendarz