CSR/ DOBRE PRAKTYKIOgólnopolska kampania na rzecz bezpiecznego korzystania z butli gazowych "Nie daj się nabić w butlę"

1 lipca 2010 roku ruszyła ogólnopolska kampania na rzecz bezpiecznego korzystania z butli gazowych ‘Nie daj się nabić w butlę’, której organizatorem jest Polska Organizacja Gazu Płynnego.

Celem kampanii jest przede wszystkim edukacja, podniesienie świadomości Konsumenta z zakresu prawidłowego oznakowania, użytkowania czy też samego obrotu butli z gazem. Ramy projektu obejmują zintegrowane działania skierowane zarówno do Konsumentów, jak i do mediów ogólnopolskich, regionalnych.

Partnerami i patronami kampanii są:

Komeda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Urząd Dozoru Technicznego
Państwowa Inspekcja Pracy
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń  
Biuro Informacji Toksykologicznej
Business Centre Club


Dokument programowy kampanii do pobrania:


"NIE DAJ SIĘ NABIĆ W BUTLĘ"

 
 
 
 

"Nie daj się nabić w butlę" - dodatek do Super Expressu

 

 


POGP honorowym patronem drugiej edycji E-GIFT

Polska Organizacja Gazu Płynnego jest honorowym patronem drugiej edycji E-GIFT czyli European Gas Independent Fuel Tour. Jest to szeroko zakrojony projekt promocji LPG jako ekonomiczniego i ekologiczninie przyjaznego paliwa. To połączenie rajdu różnych pojazdów zasilanych gazem płynnym - od motocykla do tira – przez wybrane miasta w Polsce, z konferencjami prowadzonymi przez najwyższej klasy ekspertów z kraju i z zagranicy, konkursami i prezentacją najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych na rynku autogazu.

Podstawowe cele projektu to:

  • rozwój rynku autogazu w Polsce i w Europie
  • promocja Autogas Roadmap
  • promocja LPG jako sposobu na redukcję emisji CO2
  • prezentacja nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych na rynku LPG

 

 

Więcej informacji:
www.lpgtour.pl

 

POGP patronem Ogólnopolskiego Programu "Gaspol kibicuje klimatowi"

Polska Organizacja Gazu Płynnego objęła patronatem Ogólnopolski Program "Gaspol kibicuje klimatowi" na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych. Celem Programu jest edukacja dla polskiego społeczeństwa na temat wykorzystania nowoczesnych rozwiązań energetycznych i ich roli w redukcji emisji szkodliwych gazów CO2 do atmosfery. Zadaniem programu jest również aktywizowanie gmin, powiatów i społeczności lokalnych do podejmowania inicjatyw proekologicznych jako istotnych dla zrównoważonego rozwoju poszczególnych regionów.

 

Więcej informacji:
www.kibicujklimatowi.pl


<< powrót

KALENDARZ

2017-09-27 Międzynarodowe Targi Paliwowe STACJA I BIZNES PRZYSZŁOŚCI
2017-09-28 V International Industry Conference "Oil products and gas market of the Republic of Belarus: production, trading and retail"
2017-10-03 30-te Światowe Forum LPG
2017-11-16 Zebranie Plenarne POGP
2017-12-04 Argus European LPG Markets 2017
zobacz cały kalendarz