POGP


Polska Organizacja Gazu Płynnego została założona w 1996 roku i od tego czasu aktywnie uczestniczy w życiu branży paliwowej. Członkami Organizacji są jednostki produkcyjno-handlowe, zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji.
POGP należy do Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA) z siedzibą w Paryżu.Cele Polskiej Organizacji Gazu Płynnego:

  • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec władz i organów państwowych, których działania w sposób istotny dotyczą branży gazu skroplonego
  • współdziałanie w rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjno-prawnych oraz wszystkich innych związanych z zastosowaniem gazu skroplonego LPG
  • uczestniczenie w pracach zespołów ekspertów powoływanych w celu opracowywania projektów przepisów prawa i innych aktów normatywnych oraz ustalania zasad polityki z zakresu stosowania gazu płynnego
  • popieranie wolnej przedsiębiorczości, konkurowania w sposób uczciwy i etyczny w ramach obowiązujących przepisów prawa
  • tworzenie i promowanie wzorów z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska
  • edukacja z zakresu gazu skroplonego LPG jako paliwa ekonomicznego i ekologicznego, przyjaznego człowiekowi i środowisku naturalnemu

<< powrót

KALENDARZ

2017-09-27 Międzynarodowe Targi Paliwowe STACJA I BIZNES PRZYSZŁOŚCI
2017-09-28 V International Industry Conference "Oil products and gas market of the Republic of Belarus: production, trading and retail"
2017-10-03 30-te Światowe Forum LPG
2017-11-16 Zebranie Plenarne POGP
2017-12-04 Argus European LPG Markets 2017
zobacz cały kalendarz