Ludzie POGP

Prezydium Związku

Sylwester Śmigiel

Przewodniczący

Dariusz Sławek

Wiceprzewodniczący

Michał Faliszewski

Ireneusz Popiół

Skarbnik

Piotr Janic

Robert Kościelny

Cezary Kwella

Adam Lewandowski

Konrad Malec

Komisja Rewizyjna

Janusz Opioła

Przewodniczący

Robert Urbański

Maciej Pęski

Biuro POGP

Andrzej Olechowski

Dyrektor Generalny

Bartosz Kwiatkowski

Dyrektor

Aleksandra Kołakowska

Kierownik ds. projektów

Have a question?
Get in touch with us 👋

Fill up the form and our team will get back to you within 24 hours.
Thank you! Your submission has been received!
Error! Please try again.