Ludzie POGP

Prezydium Związku

Ewa Gawryś-Osińska

Przewodnicząca

Jarosław Piotr Król

Wiceprzewodniczący

Dariusz Sławek

Wiceprzewodniczący

Michał Faliszewski

Ireneusz Adam Popiół

Skarbnik

Piotr Janic

Robert Michał Kościelny

Katarzyna Rutkowska

Cezary Kwella

Adam Gabriel Lewandowski

Piotr Karczewski

Konrad Malec

Komisja Rewizyjna

Janusz Opioła

Przewodniczący

Robert Urbański

Edyta Burdyńska

Maciej Pęski

Biuro POGP

Bartosz Kwiatkowski

Dyrektor Generalny POGP

Andrzej Olechowski

Doradca

Aleksandra Kołakowska

Kierownik ds. projektów

Have a question?
Get in touch with us 👋

Fill up the form and our team will get back to you within 24 hours.
Thank you! Your submission has been received!
Error! Please try again.