Polska organizacja Gazu Płynnego

Naszym celem jest wspieranie członków i edukacja rynku

Polska Organizacja Gazu Płynnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców zajmujących się zakupem, rozlewem, dystrybucją gazu płynnego oraz produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego zastosowań, której podstawowym celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków oraz branży wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników oraz innych organizacji.

Nasze doświadczenia

26 lat tradycji

POGP została założona w 1996 roku i od tego czasu aktywnie uczestniczy w życiu branży paliwowej. Członkami Organizacji są jednostki produkcyjno-handlowe, zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji. Od lutego 2020 r. przedmiotem aktywności analitycznej POGP jest również skroplony gaz ziemny LNG.

POGP należy do Światowej Organizacji Gazu Płynnego (WLPGA) oraz Liquid Gas Europe.

Nasze priorytety

Polska Organizacja Gazu Płynnego koncentruje się na następujących obszarach

01
Bezpieczeństwo użytkowników gazu płynnego
02
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
03
Dekarbonizacja gospodarki i poprawa jakości powietrza
04
Pregazyfikacja: likwidacja gazowych białych plam na mapie Polski

Cele Polskiej Organizacji Gazu Płynnego

  • Zaangażowanie w poszukiwaniach i rozwoju nowych zastosowań gazu płynnego, w tym pochodzenia odnawialnego.
  • Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa produktów i usług wspieranych fachową wiedzą techniczną, handlową i ekologiczną.
  • Popieranie wolnej przedsiębiorczości, konkurowania w sposób uczciwy i etyczny w ramach obowiązujących przepisów prawa.
  • Działanie na rzecz poszanowania praw pracowników, zapewniania im godnych i bezpiecznych warunków pracy. 
  • Edukacja z zakresu gazu skroplonego LPG jako paliwa ekonomicznego i ekologicznego, przyjaznego człowiekowi i środowisku naturalnemu.
  • Prezentowanie problemów organizacyjno-technicznych branży wobec instytucji właściwych dla spraw infrastruktury gazu płynnego, a przede wszystkim zaangażowanie w tworzenie optymalnych rozwiązań technicznych i prawnych służących rozwojowi zastosowań gazu płynnego jako czystego ekologicznie nośnika energii.
  • Promowanie odpowiedzialnego oraz zrównoważonego angażowania się pracodawców w działalność gospodarczą w branży gazu płynnego, uwzględniającego zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz ochroną zdrowia i środowiska.

Have a question?
Get in touch with us 👋

Fill up the form and our team will get back to you within 24 hours.
Thank you! Your submission has been received!
Error! Please try again.