Forum Paliw Gazowych 2023

21.3.2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Forum Paliw Gazowych, organizowanej wspólnie przez Information Market S.A. oraz Polską Organizację Gazu Płynnego.

Forum Paliw Gazowych to najważniejsze wydarzenie konferencyjne dla całego rynku LPG w pierwszej połowie 2023 r. Odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2023 roku w hotelu Mercure Warszawa Centrum. Wśród naszych prelegentów będą przedstawiciele rynku światowego, przedstawiciele administracji publicznej, operatorzy, przedstawiciele firm logistycznych i producenci.

Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja nowego Raportu Rocznego POGP z danymi z rynku LPG za rok 2022 r. – najważniejszego źródła informacji o rynku LPG w Polsce.

W programie konferencji wybrane spośród najważniejszych zagadnień rynku LPG:

❃ Gaz płynny w Polsce, Europie i na świecie - jak wygląda rynek po dramatycznych wydarzeniach w 2022 r.?
❃ Prezentacja Raportu Rocznego POGP - jak zmienił się rynek polski?
❃ Zmiany w łańcuchach dostaw gazu płynnego w Polsce - jak wydarzenia wpłynęły na łańcuchy logistyczne?
❃ Nowe wyzwania dla rynku butlowego w Polsce - co czeka w najbliższych miesiącach rynek butlowy?
❃ Cyfryzacja obrotu i sprawozdawczości w branży - czego spodziewać się po postępującej cyfryzacji?


Szczegółowe informacje na temat agendy spotkania i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie Forum Paliw Gazowych. Tylko do 25 marca obowiązują specjalne ceny przedsprzedaży.