Webinarium: 2025 - najważniejszy rok dla polskiego LPG?

27.9.2023

27 września odbyło się webinarium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, w trakcie którego Bartosz Kwiatkowski z POGP oraz Bartek Lachowski z Liquid Gas Europe opowiedzieli, dlaczego 2025 r. jawi się jako ważny rok dla polskiej branży LPG.

Na wstępie Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor Generalny POGP, przedstawił zewnętrzny kontekst wydarzeń, jakie wpłyną na polski sektor LPG w nadchodzących latach. Przed rynkiem stoi szereg planowanych zmian prawnych, będących konsekwencją realizacji strategii politycznej Europejskiego Zielonego Ładu, który w założeniu miał nadać Unii Europejskiej nową tożsamość i przekształcić ją „w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. (…) Celem [Zielonego Ładu] jest również ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem.

Rosyjska inwazja na Ukrainę przypomniała o zaniedbanym aspekcie bezpieczeństwa energetycznego w polityce energetycznej Unii. Kryzys energetyczny z 2022 r. i kolejne sankcje nakładane na rosyjskie nośniki energii przyczyniły się do wzrostu obciążeń dla obywateli Unii. Obecnie, w kontekście wzrostu kosztów życia Europejczyków, w tym wzrostu odsetka obywateli UE27, którzy deklarują, że nie stać ich na zapewnienie komfortu termicznego dla domów, rządy państw członkowskich zaczynają zdawać sobie sprawę z politycznych kosztów zbyt szybkiej transformacji energetycznej dotykającej bezpośrednio obywateli. W 2024 r. odbędą się wybory europejskie, które prawdopodobnie przyniosą inny odmienny skład Parlamentu Europejskiego, bardziej konserwatywny i ostrożniejszy w zakresie tempa transformacji, a w pierwszej połowie 2025 r. Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Przed sektorem LPG ważne zmiany, w tym w szczególności:

  • objęcie sektorów transportu (autogas) oraz ogrzewania komunalnego systemem handlu emisjami, a także obowiązkami monitorowania i raportowania emisji CO2;
  • wdrożenie dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, która przyniesie nowe warunki dla nowobudowanych budynków mieszkalnych, oraz nowego rozporządzenia w sprawie ekoprojektu i etykietowania energetycznego, które zaostrzy wymagania sprawności sezonowej dla kotłów.

Wiele z planowanych aktów prawnych nadal podlega negocjacji, lecz wciąż jest czas, aby wpłynąć na kształt ich implementacji. W 2025 r. będziemy znali wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości rynku LPG w Europie.

W kontekście trwającej wojny na Ukrainie niejasna pozostaje przyszłość importu surowców energetycznych z Rosji.

W drugiej części wydarzenia Bartek Lachowski, kierownik projektu Europejskiego Kongresu Gazu Płynnego w Liquid Gas Europe - europejskim stowarzyszeniu LPG - zaprezentował model wydarzenia, które w 2025 r. odbędzie się w Polsce. Europejski Kongres Gazu Płynnego to największe wydarzenie branżowe w Europie, porównywalne w skali do globalnego LPG Week. Kongres corocznie organizowany jest w innym z krajów europejskich - po zniesieniu ograniczeń epidemicznych w 2022 r. odbył się w Barcelonie, gdzie pojawiło się 100 firm i 1400 gości. W listopadzie 2023 r. w Rzymie Kongres odbędzie się wspólnie z LPG Week, organizowanym przez World LPG Association, w 2024 r. - w nowym, udoskonalonym formacie, biorącym pod uwagę wnioski wystawców - we francuskim Lyonie, a w 2025 r. wydarzenie trafi do Polski.

W najbliższych tygodniach Liquid Gas Europe poinformuje, które z polskich miast otrzyma przywilej organizacji Kongresu. Co jednak ważne, przedstawiciele branży gazu płynnego zjadą się do Polski na wiosnę 2025 r., w okresie, kiedy rząd polski będzie dysponował narzędziami, aby kształtować porządek prac Rady Unii Europejskiej. Nigdy dotąd polska branża LPG nie miała takiej ekspozycji, dlatego Polska Organizacja Gazu Płynnego będzie wspierać Liquid Gas Europe, aby polskie firmy uzyskały jak najlepszą platformę do zaprezentowania swoich kompetencji. POGP liczy, że polska administracja przyłączy się do naszych działań.

Bartek Lachowski zaprezentował krótko modele współpracy z organizatorami Kongresu i zachęcił uczestników do kontaktu w sprawie przygotowywanego Kongresu.

Wszystkich zainteresowanych, w tym osoby, które nie mogły wziąć udziału w webinarium na żywo, zapraszamy do zapoznania się z nagraniem na kanale Youtube POGP.