Droga zima, czyli Tarcza dla wybranych

9.12.21

25 listopada 2021 r. premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, czyli pakietu rozwiązań, które mają w założeniu przyczynić się do ograniczenia tempa wzrostu cen w Polsce.

Zaprezentowany pakiet składa się z trzech zasadniczych filarów: obniżki stawki podatku akcyzowego na paliwa silnikowe na 5 miesięcy, obniżenia stawki VAT na nośniki energii dla celów opałowych oraz dodatku osłonowego dla rodzin.

Dobre wiadomości dla kierowców

Już 30.11 wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który wprowadza założenia Tarczy do ustawy o podatku akcyzowym. Polska Organizacja Gazu Płynnego uczestniczyła w dyskusji na temat założeń projektu i zaopiniowała go pozytywnie, ponieważ pozwoli na obniżenie cen autogazu w odpowiedzi na obserwowane, bezprecedensowe ceny na stacjach paliw. Do końca maja 2022 r. stawka akcyzy na autogaz będzie wynosić 387 zł/1000 kg (obniżenie z 644 zł/1000kg, obowiązującej w 2021 r.), a sprzedaż autogazu i innych paliw silnikowych zostanie na 5 miesięcy zwolniona z podatku handlowego. To dobre informacje dla kierowców.

Tańsze ogrzewanie nie dla użytkowników LPG

Problemy rodzi natomiast zaprezentowany 3.12. projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (nr 451 w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Finansów). W związku z rosnącymi cenami energii oraz zbliżającą się zimą,

Minister Finansów planuje obniżenie na dwa miesiące (styczeń-marzec 2022 r.) stawki VAT na gaz ziemny oraz ciepło sieciowe z 23% na 8% oraz stawki VAT na energię elektryczną do 5%. Proponuje zarazem utrzymanie 23% stawki VAT na gaz płynny LPG.


Według POGP wyłączenie LPG stosowanego do ogrzewania z rozporządzenia o obniżeniu stawek VAT:

  • dyskryminuje konsumentów na terenach wiejskich, którzy ze względu na brak dostępu do gazu sieciowego zostaną wyłączeni z działania Tarczy Antyinflacyjnej i w okresie zimowym poniosą wyższe koszty, niż domy przyłączeni do sieci gazowniczej,
  • przyczynia się do utrzymania wzrostu cen żywności, ponieważ najważniejszym obok gospodarstw domowych odbiorcą gazu płynnego są producenci żywności – w tym hodowcy drobiu i właściciele upraw szklarniowych, dla których koszt nośników energii jest istotną składową kosztów produkcji.

POGP już 26 listopada, po zaprezentowaniu założeń Tarczy Antyinflacyjnej, zwróciło się do Premiera RP oraz do Ministra Finansów z prośbą o zapewnienie równorzędnego traktowania odbiorców gazu płynnego oraz gazu ziemnego. Po publikacji projektu rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek VAT przedłożyliśmy do Ministerstwa Finansów swoje uwagi, po raz kolejny interweniując w interesie obywateli wykorzystujących LPG do ogrzewania.

Mamy nadzieję, że Minister Finansów zdecyduje się zaproponować użytkownikom gazu płynnego rozwiązanie pozwalające na ich ochronę przed inflacją w sposób analogiczny, jak w przypadku gospodarstw domowych korzystających z sieci gazowniczej lub ciepłowniczej.