Gaz płynny LPG rozwiązaniem, aby zima była bezpieczna

26.7.2022

W kontekście Komunikatu Komisji Europejskiej z 20 lipca br. pt. Oszczędzaj gaz, by zima była bezpieczna, Polska Organizacja Gazu Płynnego informuje, że gaz płynny LPG pozostaje atrakcyjnym i dostępnym źródłem ciepła dla budynków poza obszarami metropolitalnymi.


Komisja Europejska w swoim komunikacie COM (2022) 360 wzywa Państwa Członkowskie do zmniejszenia zużycia gazu ziemnego o 15% w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Jednym z rekomendowanych działań jest zastępowanie rosyjskiego gazu ziemnego innymi nośnikami energii. Takim nośnikiem może być gaz płynny LPG, którego największym globalnym producentem są Stany Zjednoczone i który w rosnącym stopniu sprowadzany jest do Polski z wykorzystaniem trzech terminali morskich. 

Czym gaz płynny różni się od gazu ziemnego? 

  • W przeciwieństwie do gazu ziemnego dotąd w większości dostarczanego do Polski gazociągiem jamalskim, gaz płynny LPG (propan lub mieszanina propanu i butanu) dociera do Polski cysternami drogowymi lub kolejowymi, albo drogą morską. W efekcie łatwo zmienić źródła dostaw i niemożliwe jest odcięcie dostaw na rynek poprzez tzw. zakręcenia kurka. 
  • Gaz płynny LPG w temperaturze pokojowej i pod niewielkim ciśnieniem jest cieczą, co oznacza, że duże ilości gazu można łatwo magazynować i przewozić w butlach i cysternach. Rozwiązanie to pozwala również na samodzielne planowanie dostaw i napełnienie magazynów – np. zbiornika przydomowego – z wyprzedzeniem, na całą zimę. 
  • Gaz płynny może być dostarczany wszędzie tam, gdzie nie dociera gaz ziemny z sieci, dlatego może być wykorzystywany jako paliwo pomostowe – do momentu wykonania przyłącza gazowego. Ponad 2,5 mln budynków jednorodzinnych w Polsce, które w nadal nie ma dostępu do gazu ziemnego, może z powodzeniem korzystać z gazu płynnego LPG. 
  • Gaz płynny LPG to rozwiązanie dedykowane dla osób indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorców, w zakresie gotowania posiłków, ogrzewania domów i obiektów nieprzyłączonych do sieci gazowniczej, hodowli i chowu zwierząt, ogrzewania upraw szklarniowych oraz suszenia roślin. Z LPG korzysta według GUS dla celów grzewczych 34% gospodarstw domowych w Polsce – przede wszystkim na terenach wiejskich.

LPG odpowiada na zapotrzebowanie tych odbiorców, którzy kierują się dobrem środowiska naturalnego przy jednoczesnej świadomej analizie kosztów inwestycji. W czerwcu br. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opublikował raport pt. Koszty ogrzewania domów jednorodzinnych według źródeł ciepła – ekonomiczne i środowiskowe korzyści termomodernizacji1. Postuluje on masową termomodernizację budynków, której powinno towarzyszyć przejście na gaz lub pompę ciepła. Kluczowe wnioski wskazują, że: 

  • Wymiana pieców węglowych na piece gazowe przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i niebezpiecznego benzopirenu o blisko 100% i zmniejsza emisję CO2 o 65% w odniesieniu do jednego gospodarstwa domowego; 
  • O kosztach ogrzewania budynków mieszkalnych decyduje w największym stopniu stopień ocieplenia budynku, a z punktu widzenia redukcji niskiej emisji kluczowe jest źródło ogrzewania domów. 
  • Przy cenach nośników energii obowiązujących na początku 2022 r. optymalne technologie grzewcze dla budynków jednorodzinnych to pompy ciepła oraz systemy grzewcze wykorzystujące gaz ziemny lub płynny. 


W związku z plotkami o domniemanym zakazie wykorzystania kotłów gazowych na poziomie Unii Europejskiej, które niepokoiły użytkowników gazowych technologii grzewczych w minionych tygodniach, Polska Organizacja Gazu Płynnego wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z prośbą o interpretację prac legislacyjnych prowadzonych na poziomie Komisji Europejskiej. Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią „w chwili obecnej obawy o ewentualny zakaz eksploatacji w istniejących budynkach kotłów gazowych wydają się nieuzasadnione.” 

Unia Europejska nie ma uprawnień do zakazania jakiejkolwiek technologii grzewczej. Projektowane przepisy dążą natomiast do ograniczenia wykorzystania dla celów grzewczych paliw kopalnych, co oznacza, że użytkownicy LPG w przyszłości będą w coraz większym stopniu wykorzystywać paliwa pochodzenia odnawialnego (bioLPG). 

Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) to organizacja pracodawców zrzeszająca jednostki produkcyjno-handlowe zajmujące się zakupem, rozlewem i dystrybucją gazu skroplonego LPG oraz LNG, a także produkcją i obrotem urządzeniami służącymi do jego transportu, magazynowania i eksploatacji. 

1 Koszty ogrzewania domów jednorodzinnych według źródeł ciepła – ekonomiczne i środowiskowe korzyści termomodernizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, czerwiec 2022  

Komunikat POGP do pobrania (plik PDF)