Branża LPG a kryzys humanitarny wywołany wojną

27.12.2022

Rozpoczęta 24 lutego agresja militarna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wywołała największe ruchy migracyjne w Europie od II wojny światowej. Podczas tego kryzysu humanitarnego, LPG udowodnił swoją wartość jako nośnik energii, który szybko i skutecznie dostarcza nadzieję i środki do przetrwania przesiedleńcom. World LPG Association opublikowała case study wsparcia zaoferowanego przez branżę dla osób dotkniętych kryzysem humanitarnym.

Case study opublikowane w grudniu przez World LPG Association we współpracy z Polską Organizacją Gazu Płynnego ma na celu przedstawienie roli, jaką w obliczu kryzysu humanitarnego wywołanego rosyjską inwazją odegrała tak branża, jak i nasze paliwo. Firmy oraz pracownicy od pierwszych dni inwazji wykazali się jednością i zaangażowaniem w pomocy uchodźcom. Nie bez znaczenia był fakt, że branża także przed 2022 r. zatrudniała wiele osób pochodzenia ukraińskiego.

Według oficjalnych danych publikowanych przez polską Straż Graniczną, w ciągu pierwszych 8 miesięcy rosyjskiej agresji funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski ponad 7 mln osób. W tym samym czasie z Polski na Ukrainę wróciło już ponad 5,3 mln osób.

Ze względu na bliskość geograficzną, Polska i Ukraina są ze sobą głęboko powiązane. Stałym zjawiskiem jest migracja zarobkowa i obecność pracowników pochodzenia ukraińskiego na polskim rynku pracy, a Ukraińcy dobrze zintegrowali się z polskim społeczeństwem. Według raportu UN Global Compact Zjednoczony biznes dla Ukrainy, będącego próbą oszacowania skali wsparcia biznesu dla Ukrainy, 97% respondentów zaangażowało się w jakiś sposób w pomoc osobom z Ukrainy: 81% z nich zadeklarowało pomoc rzeczową, 70% - pomoc finansową, a 60% - inne formy wsparcia, w tym wolontariat.

LPG zapewniał ogrzewanie i ciepłe posiłki dla uchodźców przekraczających polską granicę. Ważne przy tym było, że charakterystyki LPG umożliwiają szybkie rozmieszczenie instalacji grzewczych gdziekolwiek są one potrzebne, także bez istniejącej infrastruktury energetycznej. Zimą 2022 r. cechy LPG nabrały jeszcze na znaczeniu w związku z doniesieniami o systematycznym niszczeniu ukraińskiej infrastruktury energetycznej - gaz płynny w takich warunkach stanowi optymalne rozwiązanie tymczasowe, które w przeszłości było szeroko wykorzystywane np. po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi i uderzeniu tsunami w Japonii w 2011 r.

Do najważniejszych form wsparcia branży LPG dla uchodźców należały w 2022 r.:

  • zapewnienie zakwaterowania i ogrzewania dla uchodźców,
  • zapewnienie paliwa dla kuchni polowych serwujących ciepłe posiłki,
  • wsparcie techniczne przy organizacji punktów recepcyjnych i kuchni polowych,
  • organizacja transportu osób, w tym rodzin pracowników, znad granicy,
  • pomoc finansowa i rzeczowa, zarówno zbierana wśród pracowników, jak i finansowana przez pracodawców.

Współpraca firm z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi była kluczowa, aby skutecznie docierać tam, gdzie pomoc była potrzebna. POGP jako organizacja branżowa angażowała się w działania koordynacyjne, łącząc wszystkie zaangażowane strony. Zaangażowanie polskiej branży LPG w pomoc Ukraińcom pozostaje znaczące. Wypracowane modele i dobre praktyki działań pomocowych mogą służyć w przyszłości w podobnych kryzysach.

Dziękujemy za wsparcie przy pracy nad tekstem naszym członkom: AmeriGas Polska Sp. z o.o., Bałtykgaz Sp. z o.o., Chemet SA, DragonGaz Sp. z o.o., Gaspol SA oraz GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.

Więcej w raporcie World LPG Association.