Kto nie chce Tarczy Antyinflacyjnej dla LPG

24.1.2022

11 stycznia do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, obniżający stawki VAT dla paliw – zarówno silnikowych, jak i opałowych.

W konsekwencji działań branży, w nowelizacji pojawił się przepis obniżający z 23% na 8% stawkę VAT dla autogazu, natomiast bez zmian pozostała stawka dla gazu płynnego wykorzystywanego dla celów opałowych. Mieszkańcy obszarów wiejskich, wykorzystujący gaz do ogrzewania, mogą zostać pozbawieni możliwości korzystania z Tarczy Antyinflacyjnej.

Kwestia nierównego traktowania odbiorców gazu płynnego oraz gazu ziemnego była przez Polską Organizację Gazu Płynnego sygnalizowana już w grudniu.

Zgodnie obecnie procedowanym w Sejmie projektem, stawka VAT na paliwa wykorzystywane dla celów opałowych dla LPG pozostanie na poziomie bazowym.
W przypadku węgla sytuacja wygląda podobnie, przy czym jego użytkownicy na mocy odrębnej ustawy mają prawo do podwyższonej kwoty dodatku osłonowego.

Sejm pracował nad ustawą błyskawicznie. Już w dzień po złożeniu projektu w Sejmie zebrała się sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Pomimo zgłoszonego jako wniosek mniejszości postulatu obniżenia stawki VAT na LPG dla celów grzewczych, najpierw Komisja, a 13 stycznia także posiedzenie plenarne Sejmu odrzuciło stosunkiem głosów 223-217 możliwość włączenia odbiorców LPG na terenach wiejskich do grona beneficjentów Tarczy Antyinflacyjnej.

Już 14 stycznia przyjęta przez Sejm ustawa została skierowana do Senatu. Polska Organizacja Gazu Płynnego niezwłocznie skierowała we współpracy z Krajową Radą Drobiarstwa oraz Krajową Radą Izb Rolniczych wspólne pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o dostrzeżenie dyskryminacji w przepisach Tarczy Antyinflacyjnej odbiorców gazu na terenach wiejskich.

19 stycznia przedstawiciele Polskiej Organizacji Gazu Płynnego wzięli udział w posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, apelując o uwzględnienie w przepisach nowelizowanej ustawy interesów mieszkańców obszarów wiejskich pozbawionych dostępu do sieci gazowniczej oraz ciepłowniczej. Senatorowie wzięli pod uwagę nasze postulaty i 20 stycznia Senat uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług z poprawkami stosunkiem głosów 53-47.

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 ma wejść w życie od 1 lutego 2022 r. Aby tak się stało, Sejm na posiedzeniu zaplanowanym na 26-27 stycznia musi odnieść się do poprawek wprowadzonych przez Senat, a Prezydent RP niezwłocznie ustawę podpisać.

AKTUALIZACJA: 26 stycznia Sejm RP odrzucił stosunkiem głosów 233-224 poprawkę zmierzającą do usunięcia dyskryminacji użytkowników LPG, a 27 stycznia Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą ustawę od podatku od towarów i usług. Tym samym, od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. w Polsce będą obowiązywać dwie stawki VAT na gaz płynny LPG: 23% na gaz wykorzystywany dla celów grzewczych oraz 8% – na autogaz. Posłowie równocześnie obniżyli także stawkę VAT na gaz ziemny do 0%, a na ciepło sieciowe – do 5%.

Wspólne pismo do Premiera RP w sprawie Tarczy Antyinflacyjnej