LPG w 12 pakiecie sankcji

19.12.2023

18 grudnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został tzw. 12. pakiet sankcji wymierzonych w Rosję w związku z trwającą inwazją na Ukrainę. Zgodnie z oczekiwaniami, objął on także gaz płynny LPG.

Rozporządzenie Rady UE nr 2023/2878 z 18 grudnia 2023 r. dotyczy wielu kategorii produktów, wśród nich także gazu płynnego LPG, sprowadzanego do Polski pod następującymi kodami celnymi:

  • CN 2711 12 - propan skroplony,
  • CN 2711 13 - butany skroplone z wyjątkiem n-butanu i izobutanu o czystości >95%,
  • CN 2711 14 - etylen, propylen, butylen i butadien skroplone,
  • CN 2711 19 - węglowodory gazowe, skroplone, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Kod CN 2711 19 obejmuje na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nr. C-286/15 z 26 czerwca 2016 r. w sprawie klasyfikacji mieszanin gazowych także mieszanki propanu i butanu, które w pierwszej połowie 2023 r. stanowiły ok. 2/3 wolumenu importu LPG z Federacji Rosyjskiej.

W sumie na mocy Rozporządzenia nr 2023/2878 objęto środkami ograniczającymi kody celne, które odpowiadają za 90% wwozu LPG z Rosji do Polski. Nowe sankcje zawarte zaczynają obowiązywać od 19 grudnia br., jednak z okresem przejściowym, który pozwala na sprowadzanie gazu płynnego z Rosji do 20 grudnia 2024 r. na mocy praw nabytych, czyli kontraktów zawartych przed wejściem sankcji w życie.

Uzgodniony okres przejściowy odpowiada stanowisku wyrażanemu publicznie w 2023 r. przez polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska i konsultowanemu z przedsiębiorcami.

Według danych za 10 miesięcy 2023 r., udział dostaw gazu płynnego z Rosji w całkowitej strukturze polskiego importu spadł do poziomu ok. 48%. Drugim co do wielkości dostawcą na rynek polski pozostaje Szwecja (21,2%), a trzecim - Norwegia (5,2%). Kolejne miejsca zajmują Niderlandy (4,3%) oraz Wlk. Brytania (4,2%).

Kierunki dostaw LPG do Polski 2022-2023

Więcej danych o strukturze polskiego importu LPG można znaleźć w tekście Rynek LPG w 1 połowie 2023 r. oraz w Raporcie Rocznym POGP.