Sprawiedliwa transformacja: wszędzie, dla wszystkich

3.6.2024

Na tydzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbędą się 9 czerwca, Liquid Gas Europe opublikowała ośmiopunktowy manifest programowy kierowany do przyszłych europosłów.

Unia Europejska postawiła przed sobą ambitne cele klimatyczne polegające na osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dojście do stanu docelowego zakłada realizację celów pośrednich tj. redukcji emisji o 55% do 2030 roku, oraz zaproponowany niedawno, ale nieuzgodniony jeszcze cel redukcji emisji o 90% do 2040 roku.

Gazy płynne, takie jak propan, butan i eter dimetylowy (DME), stanowią przystępne cenowo, niezawodne i czyste źródła energii, do których dostęp jest szczególnie ważny na obszarach słabo zurbanizowanych, pozostających poza zasięgiem sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, oraz na obszarach peryferyjnych, gdzie według danych Komisji Europejskiej odsetek ludności zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem energetycznym jest wyższy niż w miastach. To właśnie na tych terenach gospodarka wykorzysująca biomasę ma największy potencjał rozwojowym. Zgodnie z celami UE w zakresie neutralności klimatycznej i dążąc do sprawiedliwej transformacji energetycznej, branża tworzy bazę produkcyjną dla odnawialnych gazów płynnych, która do 2025 r. ma osiągnąć poziom 625 000 ton rocznych zdolności wytwórczych.

Wraz z zakończeniem prac i przejściem do fazy wdrożeniowej pakietu legislacyjnego Fit For 55, Unia Europejska zaczyna dążyć do realizacji celów wykraczających poza 2030 rok. Branża gazu płynnego apeluje o odejście od tunelowej wizji zorientowanej wyłącznie na technologię elektryfikacji, która może utrudnić realizację europejskich działań na rzecz dekarbonizacji, i o wypracowanie neutralnego technologicznie podejścia w celu osiągnięcia sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Branża gazu płynnego, za pośrednictwem Liquid Gas Europe, będzie kontynuował pracę nad ośmioma filarami, które są niezbędne w celu przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji energetycznej. Obejmują one:

Filar I: Odnawialne źródła energii: Wsparcie dla wdrożenia odnawialnych gazów płynnych w całej Unii

Filar II: Ogrzewanie: Priorytet sprawiedliwej transformacji na obszarach wiejskich

Filar III: Transport: W awangardzie dekarbonizacji pojazdów

Filar IV: Przemysł: Wszechstronny i konkurencyjny sektor przemysłowy

Filar V: Ekologia i konkurencyjność: Bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważony rozwój przy zachowaniu konkurencyjności

Filar VI: Co po Fit for 55? Kontynuacja działań na ścieżce do 2050 r.

Filar VII: Dostępność cenowa energii: Transformacja energetyczna przystępna cenowo dla wszystkich

Filar VIII: Regiony peryferyjne i wyspy: Uwarunkowania transformacji europejskich regionów peryferyjnych i wysp

Zachęcamy do lektury oryginalnej wersji dokumentu pt. Ensuring a just energy transition everywhere and for all.

Manifest programowy Liquid Gas Europe: Ensuring a just energy transition everywhere and for all