Oświadczenie Polskiej Organizacji Gazu Płynnego w sprawie rozważanego zakazu sprzedaży samochodów osobowych o napędzie spalinowym

13.5.2022

11 maja 2022 r. Komisja Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego poparła stosunkiem głosów 46:40 projekt rozporządzenia, przewidujący de facto zakaz sprzedaży samochodów osobowych o napędzie spalinowym.


Komisja ENVI głosowała 11 maja 2022 r. nad stanowiskiem w sprawie z zmian w rozporządzeniu 2019/631 określającym normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych. Postulowane zmiany zakładają, że od 2035 r. nowe samochody osobowe sprzedawane na rynku europejskim nie będą mogły emitować dwutlenku węgla. Pomiar emisyjności odbywałby się na poziomie układu wydechowego (Tank-to-Wheel), a nie w metodyce cyklu życia paliwa (Well-to-Wheel) postulowanej przez naszą branżę. W praktyce oznacza to, że w razie wejścia w życie tych przepisów po tym terminie na rynku europejskim będzie można sprzedawać tylko nowe pojazdy o napędzie elektrycznym lub zasilane ogniwami wodorowymi.

Środowiska promujące elektromobilność jako wyłączne rozwiązanie dla europejskiego transportu drogowego przyjęły głosowanie w Komisji Środowiska z satysfakcją, ponieważ zakaz sprzedaży w Europie nowych samochodów spalinowych wymusi na producentach przyspieszenie prac nad elektryfikacją wszystkich oferowanych modeli. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na kluczowe ryzyka wiążące się z pełną elektryfikacją transportu drogowego:

  • W ciągu najbliższej dekady wymagany jest przyspieszony rozwój elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w celu zapewnienia możliwości instalacji stacji ładowania dla nowych samochodów elektrycznych. Ładowanie samochodów elektrycznych pozostaje obecnie wąskim gardłem infrastruktury niemal w całej Europie.
  • Kluczowym komponentem samochodów elektrycznych są baterie chemiczne, do budowy których wykorzystywane są surowce w znacznej mierze dostarczane na rynek przez kraje niedemokratyczne – jak lit, kobalt czy mangan. Ograniczenie się do jednej tylko technologii napędowej oznacza, że zależność od węglowodorów Europa zastąpi zależnością od metali ziem rzadkich.
  • Interwencja regulacyjna zmierzająca do arbitralnego wyboru technologii napędowej dla całego parku samochodowego w Europie w warunkach ograniczonej podaży surowców grozi istotnym wzrostem kosztów nowych pojazdów i poszerzeniem grupy osób wykluczonych transportowo, tj. nie mogących pozwolić sobie na zakup samochodu. Administracyjnie uwarunkowany wzrost popytu na surowce zneutralizuje bowiem oczekiwany spadek jednostkowych kosztów produkcji baterii samochodowych.

Branża gazu płynnego w Europie podjęła zobowiązanie całkowitego odejścia od źródeł kopalnych i zapewnienia klientom czystych paliw odnawialnych. Od 2018 r. na rynku europejskim w rosnących ilościach dostępny jest bioLPG produkowany z surowców odnawialnych. Podjęte zostały także działania, aby rozpocząć produkcję i komercjalizację w Europie syntetycznego dimetyloeteru, który mógłby stanowić efektywne kosztowo odnawialnego paliwo dla dekarbonizacji transportu. Rekomendowane przez Komisję ENVI przepisy oceniamy jako ograniczające dostępność pojazdów dla konsumenta, ale i nieefektywne z punktu widzenia celu redukcji emisji – o ile do 2035 r. nie uda się w krajach członkowskich, w tym w Polsce, odejść od wykorzystania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej. 

POGP apeluje o utrzymanie możliwości sprzedaży na rynku europejskim puli samochodów napędzanych silnikiem spalinowym pod warunkiem, że będą wykorzystywały zrównoważone paliwa syntetyczne zgodne z przepisami dyrektywy o promowaniu energii ze źródeł odnawialnych (RED). Zachowanie ograniczonej neutralności technologicznej pozwoliłoby na ograniczenie wskazanych powyżej ryzyk związanych z obligatoryjnym korzystaniem z napędu elektrycznego.

Oświadczenie (proszę kliknąć aby pobrać plik PDF)