Polska Organizacja Gazu Płynnego wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

29.4.2022

29 kwietnia Polish Liquid Gas Association / Polska Organizacja Gazu Płynnego wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego dla wykonywania czynności wynikających z tzw. ustawy sankcyjnej uchwalonej w obowiązującej treści 13 kwietnia br., w sprawie podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia pozbawionych dozoru instalacji objętych zamrożeniem na podstawie w/w ustawy. 2 maja MSWiA poinformowało nas o przekierowaniu pisma do właściwego przedmiotowo... Ministerstwa Finansów.

Pismo do MSWiA (kliknij by pobrać PDF)