Pożegnanie z Adamem Kubiakiem

20 kwietnia 2022 r. Polska Organizacja Gazu Płynnego pożegnała się z prawdziwą legendą branży LPG, Adamem Kubiakiem. Po czterech dekadach pracy na rzecz rynku gazu płynnego, Adam zdecydował się udać na zasłużoną emeryturę.

Adam Kubiak był pomysłodawcą i współzałożycielem Polskiej Organizacji Gazu Płynnego w 1996. Przez dwie kadencje, w latach 1996-2002, sprawował funkcję przewodniczącego Organizacji, a trzykrotnie funkcję wiceprzewodniczącego – w latach 2014-22. Od momentu powstania Organizacji w 1996 nieprzerwanie był członkiem Prezydium POGP i pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Prawnej. Przez niemal trzy dekady był twarzą branży wobec otoczenia rynkowego.

Adam Kubiak współuczestniczył w tworzeniu ram prawnych rynku gazu płynnego w Polsce, począwszy od warunków technicznych po politykę fiskalną wobec LPG. Jeszcze w 2021 r. koordynował od strony prawnej projekt wdrażania elektronicznych Dokumentów Dostawy. Za zasługi dla rozwoju gospodarki odznaczony został m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Adam Kubiak był także jednym z pomysłodawców i realizatorów miesięcznika branżowego Gaz Płynny LPG oraz organizacji Targów Branżowych LPG.

Adam, dziękujemy Ci za wieloletnią współpracę z zespołem Polskiej Organizacji Gazu Płynnego!