Rola gazu płynnego na terenach wiejskich

11.10.2022

Liquid Gas Europe wraz z European Biogas Association opublikowały wspólną analizę poświęconą strategicznemu znaczeniu gazu płynnego na obszarach słabo zurbanizowanych.

Dekarbonizacja gospodarstw domowych na obszarach słabo zurbanizowanych w Europie jest jednym z najtrudniejszych wyzwań transformacji energetycznej. Na terenach wiejskich leży blisko 50 mln gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Większość z nich nie dysponuje przyłączem gazowym ani ciepłowniczym. 36% budynków powstało w okresie poprzedzającym wprowadzenie norm izolacji termicznej. Są to z reguły starsze budynki, o gorszych parametrach efektywności energetycznej, wykorzystujące wysokoemisyjne paliwa kopalne - w Polsce przede wszystkim węgiel (7% budynków w skali Europy), w Europie Zachodniej często olej opałowy (23%) - dla celów grzewczych.

Dla tej grupy starszych, słabiej zaizolowanych budynków, często zamieszkanych przez osoby gorzej uposażone, korzystające z wysokotemperaturowych systemów grzewczych kotły wykorzystujące gaz płynny pozostają optymalnym rozwiązaniem. Rozwój w najbliższych latach produkcji odnawialnych gazów, identycznych z fizykochemicznego punktu widzenia do stosowanych obecnie, oferuje zarazem prostą substytucję paliwa niosącą bardzo znaczące korzyści środowiskowe - niemal całkowitą redukcję emisji pyłów oraz znaczne spadki emisji dwutlenku węgla. Więcej szczegółów w załączonym raporcie Liquid Gas Europe i European Biogas Association.

Zapraszamy także do rejestracji na seminarium poświęcone przyszłości gazu płynnego jako czynnika grzewczego w Europie.

Więcej na ten temat:

Raport: strategiczne znaczenie gazu płynnego na obszarach słabo zurbanizowanych