NPGA: "Walczymy o prawa konsumenta w USA"

11.12.2023

Rozmówcą POGP był Stephen Kaminski, prezes i dyrektor generalny NPGA. National Propane Gas Association (NPGA) jest amerykańską izbą gospodarczą branży LPG w Stanach Zjednoczonych, zrzeszającą około 2500 firm i powiązanym z 36 stowarzyszeniami stanowymi i regionalnymi reprezentującymi podmioty ze wszystkich 50 stanów. Członkami stowarzyszenia NPGA są sprzedawcy detaliczni propanu, którzy dostarczają paliwo do użytkownika końcowego, producenci propanu, przewoźnicy oraz hurtownicy, a także producenci i dystrybutorzy sprzętu. Propanem zasila się miliony instalacji różnego typu, które umożliwiają ogrzewanie milionów domów oraz budynków komercyjnych.

Stany Zjednoczone produkują ponad 110 mln m3 propanu rocznie. Około 2/3 produkcji trafia na eksport, co czyni USA zdecydowanie największym eksporterem LPG na świecie.

Stephen Kaminski, CEO NPGA

Propan odgrywa ważną rolę w dekarbonizacji gospodarki amerykańskiej. NPGA i jej członkowie chcą ograniczyć szkodliwe dla środowiska emisje szkodliwych substancji z procesu spalania węglowodorów. Dlatego NPGA wspiera wysiłki na rzecz zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla w przemyśle poprzez rozwój technologii odnawialnego gazu płynnego i pokrewnych substancji w celu radykalnego zmniejszenia emisji, na przykład poprzez zastąpienie oleju napędowego gazem płynnym w autobusach szkolnych i jako paliwo do bunkrowania. Propan jest paliwem alternatywnym bez wpływu na warstwę ozonową. Został uznany za czyste paliwo przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska w ramach Clean Air Act. Dzięki jego wykorzystaniu wielu Amerykanów może gotować, korzystać z aktywności na świeżym powietrzu, pracować w rolnictwie, przetwórstwie przemysłowym. Propan jest także wykorzystywany jako alternatywne paliwo silnikowe dla pojazdów drogowych i przemysłowych wózków widłowych.

Federalne i lokalne próby wycofania z użycia LPG - wsparcie NPGA dla wyboru konsumenckiego

Od 2019 r. niektóre agencje federalne, rządy stanowe oraz wiele samorządów lokalnych podejmuje wysiłki na rzecz stopniowego wycofywania lub poważnego ograniczania stosowania LPG. Wysiłki te mają na celu przede wszystkim uznanie paliw konwencjonalnych, takich jak LPG, za nieprzyjazne dla środowiska przy jednoczesnym faworyzowaniu energii elektrycznej jako nośnika energii. Podobnie jak w Europie, emisje związane z produkcją energii elektrycznej oraz straty związane z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, nie są brane pod uwagę. W rzeczywistości, biorąc pod uwagę pełny cykl życia surowców energetycznych, w przypadku Stanów Zjednoczonych nawet kopalnego pochodzenia LPG ma niższy ślad węglowy niż produkowana w USA energia elektryczna.

NPGA podjęła w ostatnich latach liczne wysiłki w celu utrzymania LPG jako powszechnie dostępnego dla obywateli źródła energii. Wśród tych działań znalazły się m.in.:

  • Federalne działania legislacyjne, np. zdobycie poparcia Kongresu dla pięciu ustaw dotyczących wyboru konsumenckiego, które uniemożliwiłyby federalnym organom wprowadzanie arbitralnego zakazu wykorzystania gazu.
  • Działania agencji federalnych, np. aktywna edukacja w sprawie właściwości środowiskowych LPG w postępowaniach przed amerykańskim Departamentem Energii i Agencją Ochrony Środowiska (EPA);
  • Działania na szczeblu stanowym i lokalnym, w tym proaktywna praca nad wdrożeniem do legislacji stanowych przepisów dotyczących wyboru konsumenckiego, które utrudnią samorządom próby arbitralnego zakazywania urządzeń gazowych. W latach 2020-23 rozwiązania takie zostały uchwalone już w 25 stanach;
  • Udział w działaniach litygacyjnych w sprawach dotyczących bezprawnego zakazywania wykorzystania urządzeń zasilanych gazem;
  • Udział w 30 krajowych i międzynarodowych organach normotwórczych ustalających kodeksy techniczne w celu ochrony przed wykorzystaniem wymagań technicznych jako narzędzia agendy antygazowej;
  • Kampanie public relations i brandingu branży LPG, koncentrujące się na opartych na dowodach analizach wpływu na środowisko i zdrowie publiczne, niezawodności, zrównoważonym rozwoju i przystępności cenowej;
  • Budowanie koalicji, w tym współpraca z innymi organizacjami branżowymi w zakresie zintegrowanych działań rzecznictwa interesów;
  • Rozwój rynku odnawialnego propanu.

Szanse dla branży LPG

Kogeneracja (CHP) i autogaz to przykłady technologii, w których upatrujemy szans na rozwój rynku niskoemisyjnego propanu w przyszłości.

Mikrosieci zasilane propanem i odnawialnym propanem oraz systemy kogeneracyjne mogą zapewnić czyste, niezawodne i niedrogie zasilanie rezerwowe i podstawowe. Tam, gdzie stosowane są agregaty prądotwórcze wykorzystujące LPG w miejsce oleju napędowego, możliwe jest drastycznie zmniejszenie emisje gazów cieplarnianych. Połączenie tych technologii z odnawialnym propanem i innymi odnawialnymi źródłami energii, może jeszcze bardziej ograniczyć emisje. 

W ostatnich latach, ze względu na zakłócenia pracy i obawy o odporność sieci elektroenergetycznej na skutki katastrof naturalnych i awarii, nastąpił znaczny wzrost rynku wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach zasilanych LPG. Huragany na południowym wschodzie, głębokie mrozy w Teksasie w 2021 roku oraz inne klęski żywiołowe, takie jak pożary, spowodowały liczne nieplanowane przerwy w dostawie energii. Rynek musiał dostosować się do nowych realiów, m.in. za pomocą zwiększonego wykorzystania agregatów dieslowskich w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię w okresach gdy sieć była niesprawna. Propan jest dla nich czystą i niezawodną alternatywą.

NPGA i jej członkowie są dumni z roli, jaką propan i autogaz  mogą odegrać w redukcji emisji teraz i w przyszłości. W przeciwieństwie do Polski, autogaz nie upowszechnił się w sektorze transportu w Stanach Zjednoczonych. Uznając rolę, jaką propan odgrywa w dekarbonizacji naszej przyszłości energetycznej, federalne agencje rządowe zdecydowały się uruchomić dotacje nad rozwój silników zasilanych autogazem oraz na samą infrastrukturę tankowania. NPGA i jej partnerzy z Propane Education and Research Council uważają, że najbardziej obiecującym segmentem dla szerokiego zastosowania autogazu w USA jest rynek średniej wielkości pojazdów flotowych - np. autobusów szkolnych, flot policyjnych, pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz flot przewoźników pocztowych.

Odnawialny propan na przyszłość

Odnawialny propan (bioLPG) jest dostępny już dzisiaj i stanowi ważny element przyszłości branży.  Łączy walory konwencjonalnego propanu - niezawodność, łatwość transportu, wysoką kaloryczność i korzystny profil środowiskowy - z jeszcze niższą emisją dwutlenku węgla w porównaniu z innymi źródłami energii. Odnawialny LPG może być wytwarzany z różnych surowców odnawialnych; najpopularniejszym źródłem jego pochodzenia dziś jest koprodukcja z odnawialnym olejem napędowym i zrównoważonymi paliwami lotniczymi wytwarzanymi głównie z olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych lub zużytego oleju spożywczego. W USA coraz więcej biopropanu powstaje jednak z oleju rydzowego, produkowanego z pospolitej rośliny oleistej o bardzo niskich wymaganiach glebowych. Według szacunków World Liquid Gas Association, do 2050 r. odnawialny propan może zaspokajać globalnie połowę światowego zapotrzebowania na gaz płynny.

Stephen Kaminski jest od 2019 r. prezesem i dyrektorem zarządzającym National Propane Gas Association. Ukończył z wyróżnieniem inżynierię chemiczną w Johns Hopkins University oraz uzyskał stopień doktora prawa na Harvard Law School.

Zdjęcia: National Propane Gas Association