Gala 25-lecia POGP

23.11.2021

18 listopada w warszawskim Teatrze Sabat odbyła się jubileuszowa gala z okazji 25-lecia Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. W uroczystości wzięło udział ponad 100 zaproszonych gości reprezentujących rynek gazu płynnego.

Obchody zainaugurował Przewodniczący Organizacji Sylwester Śmigiel, który otworzył część oficjalną imprezy i podsumował ćwierć wieku pracy na rzecz rozwoju rynku gazu płynnego. W imieniu Prezydenta RP zgromadzonych pozdrowił poseł Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, który przekazał na ręce Sylwestra Śmigla flagę z dedykacją Andrzeja Dudy.

Poseł RP Jan Krzysztof Ardanowski

W imieniu Światowej Organizacji LPG (WLPGA) głos zabrał prezes, James Rockall, a w imieniu europejskiego stowarzyszenia Liquid Gas Europe – dyrektor generalna LGE Ewa Abramiuk-Lété. Życzenia przekazali także przedstawiciele siostrzanych organizacji: Leszek Wiwała, prezes i dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Przemysłu Naftowego oraz Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych. W jubileuszowej gali POGP wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Transportowego Dozoru Technicznego.

Przy okazji obchodów uroczystości jubileuszowych, odznaczenia odebrali zasłużeni dla branży pracownicy firm członkowskich Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. W imieniu Ministra Technologii i Rozwoju odznaki Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Technologii i Rozwoju minister Piotr Uściński.

Odznakę honorową Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali przewodniczący Polskiej Organizacji Gazu Płynnego w latach 1996-2021:

 • Adam Kubiak
 • Jerzy Szablewski
 • Roman Ślagowski
 • Sylwester Śmigiel.

Ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów w dnia 12 listopada 2014 r. Odznaka jest honorowym wyróżnieniem nadawanym przez ministra właściwego dla spraw gospodarki osobom fizycznym i prawnym w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zakresie uzyskania korzystnych efektów ekonomicznych decydujących o wzroście gospodarczym.

Następnie 13 osób, które w minionych latach położyły szczególne zasługi dla branży LPG, odebrało odznaki honorowe Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego.

Odznakę Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego otrzymali:

 • Cezary Banaszek
 • Robert Bukowski
 • Renata Kabacińska
 • Jerzy Kościelniak
 • Dariusz Kowalski
 • Michał Kozieł
 • Cezary Kwella
 • Dariusz Kwieciński
 • Maciej Malkowski
 • Anna Olszewska
 • Ireneusz Popiół
 • Andrzej Rybarkiewicz
 • Edyta Trębacz.

Ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. Odznaka jest honorowym wyróżnieniem, nadawanym przez ministra właściwego dla spraw energii pracownikom przemysłu naftowego i gazowniczego, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym  osobom fizycznym i prawnym, w uznaniu ich zasług dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego.

Na koniec przewodniczący Sylwester Śmigiel wręczył statuetki okolicznościowe 25 lat POGP osobom, które wniosły wybitny wkład w realizację statutowej działalności Organizacji. Otrzymali je:

 • Piotr Frycz
 • Grzegorz Jarzyński
 • Janusz Opioła
 • Robert Urbański.

Po zakończeniu części oficjalnej, uroczysta kolacja rozpoczęła część rozrywkową wieczoru. Na gości czekał spektakl Teatru Sabat pt. Rewia Filmowa oraz jubileuszowy tort.