List otwarty do Prezydenta Republiki Francuskiej

W kontekście trwających prac nad pakietem Fit for 55 – ze szczególnym uwzględnieniem projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych (2021/0197 (COD)) – 14 organizacji branżowych opublikowało wspólny list otwarty do Prezydenta Republiki Francuskiej. Prezydent Emmanuel Macron do końca czerwca 2022 r. przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej.

17 marca organizacje branżowe Liquid Gas Europe, Advanced Biofuels Coalition, Methanol Institute, ePure, CLEPA, FEDIOL, EBB, Fuels Europe, NGVA, FETSA, Sustainable Fuels, CO2 Value Europe and Copa Cogeca wystosowały wspólnie do prezydencji francuskiej apel w zakresie wsparcia rozwoju odnawialnych i niskoemisyjnych paliw transportowych. Sygnatariusze listu apelują przede wszystkim o zachowanie możliwości sprzedaży na rynku europejskim pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi, wykorzystującymi paliwa spełniające kryteria zawarte w dyrektywie w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. W dokumencie czytamy m.in.:

Branża potrzebuje strategicznych ram w formie spójnych i współzależnych polityk, sięgających poza perspektywę osiągalną dla Dyrektywy w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych (RED). (…) Obecnie strategia dla transportu drogowego jest napędzana przez politykę wobec standardów emisyjności dwutlenku węgla dla samochodów, mierzonych na poziomie układu wydechowego – co z założenia wyklucza rozwój jakichkolwiek paliw zawierających węgiel pochodzenia biologicznego lub odpadowego.
Francuska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej oferuje unikalną szansę podjęcia uczciwej i otwartej debaty w zakresie kluczowej roli odnawialnych i niskoemisyjnych paliw, w szczególności w segmencie transportu drogowego. Debata taka mogłaby przyczynić się do wypracowania wpisującej się w ramy polityczne i prawne strategii dla funkcjonalnego rynku, niezbędnego do pobudzenia koniecznych inwestycji. Należy przy tym wstrzymać się od wykluczania a priori jakiejkolwiek technologii i w zamian zmobilizować wszystkie dostępne technologie, które mogą się przyczynić do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.

Z pełną treścią apelu można zapoznać się tutaj.


Pełna treść apelu