Nowa Przewodnicząca POGP

18.11.2022

3 listopada br. Prezydium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego powołało na funkcję Przewodniczącej Ewę Gawryś-Osińską, prezes Gaspol SA.

3 listopada br. dotychczasowy Przewodniczący Prezydium POGP, Sylwester Śmigiel, złożył rezygnację ze stanowiska członka Prezydium w związku z podjęciem nowych zadań zawodowych. Od 1 czerwca 2022 r. Sylwester Śmigiel został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki SHV Gas Supply & Risk Management z siedzibą w Paryżu. Sylwester Śmigiel przez 22 lata był zaangażowany w prace organów statutowych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, a przez 3 kadencje sprawował funkcję Przewodniczącego Prezydium.

Zebranie Plenarne powołało w skład Prezydium Ewę Gawryś-Osińską, prezes Gaspol SA, a Prezydium Organizacji wybrało ją do pełnienia funkcji Przewodniczącej.

Ewa Gawryś-Osińska od 1 czerwca zastąpiła Sylwestra Śmigla na stanowisku prezesa Gaspol SA. Wcześniej, od 2019 r., była prezeską spółki Primagas Scandinavia. W ramach swoich obowiązków nadzorowała także m.in. terminal morski LPG w Karlshamn. Z Gaspolem związana jest od 1998 r. - pełniła w tym okresie szereg funkcji w działach finansów i sprzedaży.

Ewa Gawryś-Osińska jest trzecią kobietą zasiadającą w Prezydium Organizacji - po Barbarze Wiążewskiej i Danucie Dobrzenieckiej - i pierwszą w 26-letniej historii POGP Przewodniczącą.

Ewa Gawryś-Osińska patronuje także inicjatywie uruchomienia polskiego oddziału Women in LPG - organizacji wspierającej różnorodność i zaangażowanie zawodowe kobiet w branży gazu skroplonego. Już wkrótce, 8 grudnia, odbędzie się inauguracyjne spotkanie WinLPG Polska, którego Przewodnicząca POGP będzie gospodarzem.