dla użytkownika gazu płynnego

LPG i bio LPG

LPG (liquefied petroleum gas) to produkt naftowy w postaci gazowej, którego podstawowymi składnikami są: propan i butan. LPG określa się także jako gaz płynny, gaz ciekły lub gaz skroplony. LPG jest bezbarwny i bezwonny, dlatego też dodaje się do niego silny środek nawaniający, aby można było wykryć nawet bardzo mały wyciek.

LPG pozyskiwany jest historycznie ze źródeł kopalnych – podczas wydobywania gazu gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż (stanowi ok. 5% wydobywanej objętości), a także w procesie rafinacji ropy naftowej. LPG jest więc naturalnie występującym produktem ubocznym – u zarania przemysłu naftowego wypalanym lub odpowietrzanym jako odpad, obecnie wykorzystywanym w transporcie samochodowym, ogrzewaniu lub w przemyśle. Produkcja LPG na skalę komercyjną rozpoczęła się w roku 1920, a rynek gazu płynnego na wielką skalę rozwinął się w konsekwencji kryzysu naftowego w 1973 r., gdy konieczne stało się znalezienie efektywnego zamiennika dla ropy naftowej.

Bio LPG jest produktem identycznym pod względem składu i właściwości chemicznych z gazem płynnym LPG, jest jednak wytwarzany z odpadów organicznych – m.in. z osadów ściekowych, pozostałości z rolnictwa czy odpadów tartacznych. Może być także wytwarzany poprzez syntezę odnawialnego wodoru i dwutlenku węgla. Branża gazu płynnego zobowiązała się do zastąpienia 100% gazu płynnego ze źródeł kopalnych przez bio LPG do 2050 r.

Pozostałe porady

Have a question?
Get in touch with us 👋

Fill up the form and our team will get back to you within 24 hours.
Thank you! Your submission has been received!
Error! Please try again.