dla użytkownika gazu płynnego

Transport

LPG lub autogaz, jak często nazywany jest gaz płynny w transporcie drogowym, jest najbardziej rozpowszechnionym alternatywnym paliwem transportowym na świecie. preferowany jako alternatywne paliwo w transporcie samochodowym. Na całym świecie jeździ ponad 27 milionów pojazdów zasilanych LPG, z czego 3 mln w Polsce. Tankować autogaz można na 81 tysiącach stacji na całym świecie – 9% z nich jest zlokalizowanych w Polsce.

LPG pozyskiwany jest historycznie ze źródeł kopalnych – podczas wydobywania gazu gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż (stanowi ok. 5% wydobywanej objętości), a także w procesie rafinacji ropy naftowej. LPG jest więc naturalnie występującym produktem ubocznym – u zarania przemysłu naftowego wypalanym lub odpowietrzanym jako odpad, obecnie wykorzystywanym w transporcie samochodowym, ogrzewaniu lub w przemyśle. Produkcja LPG na skalę komercyjną rozpoczęła się w roku 1920, a rynek gazu płynnego na wielką skalę rozwinął się w konsekwencji kryzysu naftowego w 1973 r., gdy konieczne stało się znalezienie efektywnego zamiennika dla ropy naftowej.

  • 3 mln – tyle samochodów napędzanych autogazem jest zarejestrowanych w Polsce.
  • 40% - o tyle przeciętnie tańszy od benzyny jest autogaz.
  • 10-20% - o tyle mnie dwutlenku węgla emitują samochody zasilane autogazem.
  • 80-90% - o tyle mniej pyłów emitują samochody zasilane autogazem.
  • 1 mln ton – o tyle mniej CO2 emitują rocznie w Polsce samochody po konwersji na autogaz.

O co pytać montażystę?

Więcej na stronie www.elipigaz.pl

Pozostałe porady

Have a question?
Get in touch with us 👋

Fill up the form and our team will get back to you within 24 hours.
Thank you! Your submission has been received!
Error! Please try again.