dla użytkownika gazu płynnego

Ogrzewanie i gotowanie

LPG jest elastycznym, wysokoenergetycznym źródłem paliwa, o wyższej kaloryczności niż inne, powszechnie stosowane paliwa, w tym węgiel, gaz ziemny czy olej opałowy. Ze względu na łatwość transportu i przechowywania jest idealnym rozwiązaniem dla odbiorców na terenach wiejskich, pozbawionych dostępu do sieci gazowniczej i ciepłowniczej. Możliwe jest także wykorzystanie LPG jako paliwa przejściowego – w oczekiwaniu na uzyskanie przyłącza gazowniczego.

  • 3x – wyższa wartość opałowa LPG w porównaniu do gazu ziemnego.
  • 40-50% - o tyle mniej CO2 emituje spalanie LPG w porównaniu do węgla.
  • Spalanie LPG praktycznie nie emituje sadzy i pyłów, będących główną przyczyną smogu. 
  • 2,5 mln – tyle domów na terenach wiejskich nie ma dostępu do sieci gazowniczej.
  • 2700 l – pojemność standardowego przydomowego zbiornika LPG dla domu mieszkalnego.

O co pytać montażystę?

Więcej na stronie www.elipigaz.pl

Pozostałe porady

Have a question?
Get in touch with us 👋

Fill up the form and our team will get back to you within 24 hours.
Thank you! Your submission has been received!
Error! Please try again.