dla użytkownika gazu płynnego

Często zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez użytkowników LPG pytania możecie Państwo znaleźć na poniższych stronach www.

Co to jest LPG?

LPG (ang. liquefied petroleumgas) to gaz pozyskiwany jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej oraz ze złóż gazu ziemnego. LPG to mieszanina węglowodorów, głównie propanu i butanu. Używamy go w postaci gazowej, jednak przechowywany i transportowany jest w zbiornikach pod ciśnieniem w postaci ciekłej. W ostatnich latach na popularności zyskuje również odmiana BIO, która od konwencyjnego LPG różni się różni się wykorzystywanymi surowcami. BioLPG produkowane jest z odpadów organicznych oraz z olejów roślinnych, jednak chemicznie jest identyczny z tradycyjnym gazem płynnym.

Czy LPG to gaz ziemny?

LPG i gaz ziemny to dwie różne substancje, zawierające różne węglowodory. Gaz ziemny to głównie metan z domieszką azotu i innych związków, a LPG to propan ub jego mieszanka z butanem. Produkty te różnią się od siebie właściwościami fizycznymi, metodami pozyskiwania i transportu.

Gaz ziemny wydobywany jest bezpośrednio ze złóż podziemnych. W normalnych warunkach występuje w postaci gazowej, więc do jego dystrybucji konieczna jest budowa sieci rurociągów. Z tego powodu gaz ziemny jest niedostępny na terenach nie posiadających koniecznej infrastruktury przesyłowej, czyli gazociągu.

Gaz płynny LPG daje się skroplić pod niewielkim ciśnieniem, dzięki czemu jego gęstość jest ok. 700 razy większa od gazu ziemnego. Daje to możliwość magazynowania i przewozu dużych ilości paliwa w zbiornikach transportowych oraz zapewnienia źródła energii tam gdzie niedostępny jest gaz ziemny.

Czy LPG to propan butan?

Tak, LPG to ogólna nazwa mieszanin propanu i butanu (w różnych proporcjach). W polskich warunkach klimatycznych LPG stosowany do celów grzewczych to czysty propan, natomiast autogaz to mieszanina propanu i butanu w różnych proporcjach.

Czy LPG jest paliwem ekologicznym?

Gaz płynny to paliwo uznawane przez Unię Europejską za niskoemisyjne. Zarówno ogrzewanie z wykorzystaniem gazu płynnego jak i autogazu w samochodzie przyczynia się do zmniejszenie emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska spalin.

Ogrzewanie gazem płynnym uznać należy jako ekologiczne. Spalanie LPG emituje o 50 %mniej dwutlenku węgla niż węgiel i 20% mniej niż olej opałowy. Dodatkowym walorem jest fakt, że podczas spalania gazu płynnego nie uwalniają się toksyczne tlenki siarki oraz cechuje się praktycznie zerową emisją pyłów zawieszonych.

 LPG wykorzystywane jako autogaz zapewnia niższe emisje w porównaniu do benzyny czy oleju napędowego. Gaz spala się w silniku całkowicie, inaczej, niż benzyna czy olej napędowy, dlatego spaliny w porównaniu do benzyny zawierają:

 • od 10 do 15% mniej dwutlenku węgla,
 • 20% mniej tlenku węgla
 • od 55 do 60% mniej pyłów, czyli niezupełnie spalonych węglowodorów.

 Spalanie autogazu zmniejsza także radykalnie emisje tlenków azotu, które obok pyłów są głównym źródłem smogu w miastach.

Czym LPG różni się od LNG?

Główny składnikiem gazu LNG jest metan, jego zawartość wynosi ok. 95%. Natomiast LPG to głownie propan lub jego mieszanka z butanem o różnych proporcjach. Skład tych mieszanin odpowiada za ich właściwości fizykochemiczne.

 Zestawienie najważniejszych właściwości obu gazów znajduje się pod linkiem https://www.pogp.pl/dla-uzytkownika-gazu-plynnego/lpg-a-lng

Czy LPG to paliwo?

LPG należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest m.in. jako, paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych, w tym kotłów kondensacyjnych albo gazowych pomp ciepła. Jest również paliwem gazowym najczęściej wykorzystywanym do napędzania samochodowych silników spalinowych.

Do czego stosować możemy LPG?

LPG należy do bardzo wszechstronnych źródeł energii, a wykorzystujemy go jako:

 • paliwo grzewcze;
 • źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli i  kuchenek turystycznych;
 • paliwo silnikowe w postaci autogazu dla samochodów osobowych,
 • źródło zasilania maszyn takich jak np. wózki widłowe,
 • paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali;
 • paliwo w instalacjach przemysłowych, w których równocześnie wytwarzane jest  ciepło i energia elektryczna;
 • paliwo stosowane w przemysłowych procesach produkcyjnych takich jak min. cegielnie, wytwórstwo ceramiki czy huty szkła,
 • spray w kosmetykach w aerozolu.
Skąd pochodzi LPG importowane do Polski?

W ubiegłych latach głównymi eksporterami gazu płynnego LPG doPolski były Rosja, Szwecja, Kazachstan, Litwa, USA oraz Niderlandy. Szczegółowe dane dotyczące polskiego i światowego rynku LPG znajdują, się na naszej stronie w zakładce Materiały/Raporty POGP. Struktura kierunków dostaw LPG do Polskipodlega zmianom – w przeszłości całość gazu płynnego importowaliśmy ze Wschodu, w 2022 r. ok. 50% pochodziło z Rosji.

Czytaj więcej na: https://www.pogp.pl/aktualnosci/bilans-rynku-lpg-na-polrocze-2022

Jak możemy transportować LPG?

Do transportu LPG służą:

 • cysterny drogowe realizujące transport drogą lądową,
 • cysterny kolejowe realizujące transport drogą lądową,
 • statki ze zbiornikami LPG realizujące transport drogą morską.

Czy autogaz się opłaca?

Specjaliści są zgodni, że montaż instalacji gazowej wciąż się opłaca. Ma na to wpływ zarówno obecna cena LPG, jak i ogólne koszty instalacji gazu, który jak zauważają eksperci zwraca się relatywnie szybko. Analizując ceny na przestrzeni ostatnich lat mamy do czynienie z korzystną proporcją cenową - cena 1lautogazu odpowiada 45-50% ceny 1l benzyny. Opłacalność instalacji LPG obliczysz używając kalkulatora pod linkiem - https://gazeo.pl/lpg/kalkulator-lpg-gazu.html

Pozostałe porady

Have a question?
Get in touch with us 👋

Fill up the form and our team will get back to you within 24 hours.
Thank you! Your submission has been received!
Error! Please try again.