Information Market S.A.

Od ponad 20 lat tworzymy i stale udoskonalamy rozwiązania wspierające codzienną pracę ludzi z branży paliw.

Information Market S.A. od ponad 20 lat wspiera działalność firm z branży paliwowej. Właściciel serwisów internetowych m.in. e-petrol.pl, wydawca raportu „Polski Rynek Paliw” i kwartalnika „Na stacji Paliw”, organizator corocznych spotkań dla branży LPG i biopaliw. Prowadzi działalność doradczą i consultingową.

Spółka Information Market od ponad 20 lat jest wydawcą serwisu e-petrol.pl, organizatorem cyklicznych spotkań, konferencji i szkoleń m.in. dla branży LPG i biopaliw. W ramach portalu e-petrol.pl przygotowuje codzienne analizy i raporty cenowe dotyczące aktualnej sytuacji na krajowym i światowym rynku paliw, w tym dedykowane branży gazu płynnego indeksy cenowe dla propanu i propanu-butanu. Prowadzi też działalność doradczą i consultingową. W swoim portfolio Information Market ma kilkanaście marek-usług wspierających informacyjne, komunikacyjnie i biznesowo firmy działające w sektorze paliwowym.